Lovska družina Stol Žirovnica

Člani LD Stol

Število članov: 30

Povprečna starost članov: 57

Število pripravnikov: 0

Lovska izobrazba: člani opravili 127 izobraževanj

Površina lovišča: 3.929ha, lovna površina 3.314ha

Število objektov: 2 - (Črtene, Gojzdec) 2 sobi (Valvazor, Koča na Stolu)