Lovska družina Stol Žirovnica

Alpski kozorog (Capra ibex)

Opis

Kozorog je močna, tršata in postavna žival. Čokat, poldrugi meter dolg trup je na močnih, razmeroma kratkih nogah. Rep je kratek, na zadnjici pa je belina. Poleti je dlaka rdečkasto siva , pozimi pa rumenkasto siva. Rogove imata oba spola, vendar so pri kozlu veliko daljši in močnejši, njihova prednja površina pa je zelo grbava. Koza ima rogove dolge do 30 cm, kozel pa do 95 cm. Odrasel alpski kozorog tehta 26-92 (115) kg.

Življenje

Kozorogi se družijo v trope, stari samci so samotarji. Podnevi počivajo, zjutraj in zvečer pa gredo na pašo. V prehrani večji del tvorijo trave in razna zelišča dvokaličnic. V skalnatem svetu se kozorog giblje neverjetno zanesljivo. Z mesta lahko skoči 2 m visoko, z zaletom pa do 4 m. Kozorogi se parijo pozimi, od konca decembra do januarja. Po 20- do 22- tedenski brejosti koza skoti 1-2, včasih celo 3 kozliče. Življenjska doba kozorogov je do 17 let. Naravnih sovražnikov pri nas skorajda nima. Opombe Alpski kozorog se uspešno pari z domačo kozo.

Življenjski prostor

Kozorogov življenjski prostor so odprti skalnati predeli nad gozdno mejo. Živi višje kot gams, prek 3000 m visoko. Pozimi se zaradi pomanjkanja hrane spusti tudi do gozdov. Razširjenost v Sloveniji Nobenih trdnih dokazov ni, ki bi pričali o prisotnosti avtohtonega alpskega kozoroga na Slovenskem po koncu ledenih dob. Kozoroge je pri nas naselil baron Julij Born v letih 1890-1896. Za svoje posestvo v Karavankah nad Tržičem je pri neki firmi v Lausanni kupil 20 kozorogov. Druga naselitev je bila leta 1953 v Kamniški Bistrici, kjer so spustili 3, iz Švice pripeljane živali. Temu majhnemu tropu, ki se je zadrževal na Brani, so v letih 1961 in 1965 dodali še po 4 kozoroge. Leta 1975 je bilo na Brani 95 kozorogov. V Julijskih Alpah so bili kozorogi prvič naseljeni leta 1965 v dolini Zadnjice. Živali so izvirale iz Italije. V letih 1965-1975 je bilo izpuščenih še 54 kozorogov, tako da je ta populacija štela leta 1976 že 160 živali (Fabjan, 1977/78). Leta 1975 je tudi lovska družina Bovec naselila v svoje lovišče kozoroge iz Grand Paradisa. Po cenitvi iz leta 2001 v Sloveniji živi 300 kozorogov.


Razširjenost

Vrsta, če jo obravnavamo v ožjem pomenu besede, poseljuje edinole Alpe. Vsi zdaj živeči alpski kozorogi izhajajo iz narodnega parka Grand Paradiso v italijanskih Alpah in iz Švice (Graubunden), kjer je v 19. stoletju preživela edina avtohtona populacija.


Variabilnost in podvrsta

V Alpah živeči kozorogi (k nam naseljeni) pripadajo podvrsti Capra ibex ibex.

Status: stabilna vrsta.

Lovna doba
kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov: 1. 8. - 31. 12.