Lovska družina Stol Žirovnica

Lovska kinologija

Uporabo lovskih psov za lov opredeljuje Zakon o divjadi in lovstvu. Določila lovskega zakona in lovske etike neposredno obvezujejo upravljavce lovišč in lovce, da je lov mogoč le s pomočjo lovskih psov. To so čistokrvni pasemski psi iz naslednjih pasemskih skupin: 

Jamarji
Goniči
Barvarji
Šarivci
Ptičarji
Prinašalci