Lovska družina Stol Žirovnica

POZIDAVA SOTOČJA SAVE BOHINJKE IN SAVE DOLINKE

9. oktober 2020
Slovenija se ponaša s čudovito naravo, za katero je značilna velika biotska raznovrstnost in krajinska pestrost. Bogat rastlinski in živalski svet je gotovo nekaj, kar bi morali obravnavati kot dediščino vseh nas, kot zaklad, ki ga lahko predamo svojim potomcem. Zato je pomembno, da smo do narave odgovorni in da zanjo skrbimo.

V zadnjih letih se je na področju našega lovišča ogromno posegalo v naravni habitat prosto živečih živali, posledice so znane nam lovcem in z zaskrbljenostjo spremljamo nadaljnje uničevanje habitatov, ki negativno vplivajo na stanje tisočletnih populacij v našem okolišu.

V teku so postopki za graditev turistično rekreacijskega centra na Sotočju Save na Lancovem pri Radovljici, z apartmajskimi objekti, umetnim jezerom, restavracijo, prostori za avtodome, piknike in kampiranje ter pripadajočimi parkirišči.

Glede na to, da gre za sicer mirni okoliš pod gozdom in da je nameravani projekt umeščen na ekološko pomembno območje in naravno vrednoto državnega pomena se V LD Stol pridružujemo mnenju, da bi nameravani poseg med ostalim tudi negativno vplival na stanje populacij prostoživečih živali, njihove življenjske pogoje, selitve in parjenje, kratil njihov življenjski prostor ter pomembno prispeval k onesnaženju območja ter voda.
« nazaj na seznam